תמונת המבחן

השלמת שירים

המבחן נוצר על ידי: שומישומי

השלמת שירים

יום.....המחשבות לא נותנות לי לישון

חמישי
ראשון
שישי
שני

אל תוותר על ה.....שלך להיות

חופש
בית ספר
גלים
חופשה

שני....בחוף שמרנו רגעים

חכמים
יפים
משוגעים
מטומטמים

לכובע שלי שלוש.....

פינות
גדלים
רגעים
חלשים

יש לי את עצמי.....את הירח

להוריד
לכבות
להדליק
להעלות