תמונת המבחן

השלמת שירים

המבחן נוצר על ידי: שומישומי

השלמת שירים

יום.....המחשבות לא נותנות לי לישון

שישי
ראשון
חמישי
שני

אל תוותר על ה.....שלך להיות

בית ספר
חופשה
גלים
חופש

שני....בחוף שמרנו רגעים

חכמים
משוגעים
יפים
מטומטמים

לכובע שלי שלוש.....

חלשים
פינות
גדלים
רגעים

יש לי את עצמי.....את הירח

לכבות
להוריד
להדליק
להעלות