תמונת המבחן

חיבור עד 10- חשבון- חלק 2

שאלות חיבור שהפתרונות עד 10

2+3

6
5
4

2+4

4
6
5

2+5

6
8
7

2+6

8
9
7

2+7

9
10
8

2+8

7
10
9