תמונת המבחן

מבחן באנגלית

המבחן נוצר על ידי: הכוכבות

מבחן קשה

banana

ביצה
עט
בננה
תיק

pencil

קלמר
עט
עיפרון
תיק

pen

עיפרון
תיק
עט
מחברת

notebook

חוברת
מחברת
קלמר
ספר

כמה אותיות באנגלית יש?

46
22
26
36

כמה פעולות יש בשפה האנגלית?

20
40
29
30