תמונת המבחן

מבחן באנגלית

מבחן קשה

banana

תיק
בננה
ביצה
עט

pencil

עט
תיק
עיפרון
קלמר

pen

מחברת
עיפרון
תיק
עט

notebook

מחברת
חוברת
ספר
קלמר

כמה אותיות באנגלית יש?

26
36
46
22

כמה פעולות יש בשפה האנגלית?

29
20
30
40