תמונת המבחן

מבחן באנגלית

המבחן נוצר על ידי: הכוכבות

מבחן קשה

banana

ביצה
עט
בננה
תיק

pencil

עיפרון
תיק
קלמר
עט

pen

עיפרון
עט
תיק
מחברת

notebook

מחברת
חוברת
קלמר
ספר

כמה אותיות באנגלית יש?

36
46
26
22

כמה פעולות יש בשפה האנגלית?

40
20
29
30