תמונת המבחן

מבחן באנגלית

מבחן קשה

banana

עט
ביצה
תיק
בננה

pencil

עיפרון
עט
תיק
קלמר

pen

עט
עיפרון
מחברת
תיק

notebook

קלמר
ספר
חוברת
מחברת

כמה אותיות באנגלית יש?

36
46
26
22

כמה פעולות יש בשפה האנגלית?

29
20
40
30