תמונת המבחן

מבחן באנגלית

מבחן קשה

banana

עט
בננה
ביצה
תיק

pencil

קלמר
עיפרון
עט
תיק

pen

מחברת
עט
תיק
עיפרון

notebook

מחברת
ספר
קלמר
חוברת

כמה אותיות באנגלית יש?

46
26
22
36

כמה פעולות יש בשפה האנגלית?

29
30
40
20