תמונת המבחן

מבחן בחשבון

תקבלו 100 תנצחו תקבלו 0 תכשלו

כמה זה 1000+1000

1
0
2000

12+20

3
1
2

20,000+20,000

1,000,000
5
60

למה לא כתבת שם המבחן?

כי לא רציתי
כי לא אכפת לי
כי אני שונא אותך

האם התכוננת למבחן?

כן
אולי, אני פשוט לא כל כך זוכר
לא