תמונת המבחן

מבחן בחשבון

תקבלו 100 תנצחו תקבלו 0 תכשלו

כמה זה 1000+1000

1
0
2000

12+20

1
2
3

20,000+20,000

60
1,000,000
5

למה לא כתבת שם המבחן?

כי אני שונא אותך
כי לא רציתי
כי לא אכפת לי

האם התכוננת למבחן?

אולי, אני פשוט לא כל כך זוכר
לא
כן