תמונת המבחן

מבחן בחשבון

תקבלו 100 תנצחו תקבלו 0 תכשלו

כמה זה 1000+1000

2000
0
1

12+20

2
1
3

20,000+20,000

1,000,000
60
5

למה לא כתבת שם המבחן?

כי אני שונא אותך
כי לא אכפת לי
כי לא רציתי

האם התכוננת למבחן?

כן
אולי, אני פשוט לא כל כך זוכר
לא