תמונת המבחן

מבחן בחשבון

תקבלו 100 תנצחו תקבלו 0 תכשלו

כמה זה 1000+1000

0
2000
1

12+20

2
1
3

20,000+20,000

5
1,000,000
60

למה לא כתבת שם המבחן?

כי לא אכפת לי
כי לא רציתי
כי אני שונא אותך

האם התכוננת למבחן?

כן
אולי, אני פשוט לא כל כך זוכר
לא