תמונת המבחן

מבחן בחשבון

המבחן נוצר על ידי: 111

תקבלו 100 תנצחו תקבלו 0 תכשלו

כמה זה 1000+1000

2000
1
0

12+20

3
1
2

20,000+20,000

1,000,000
5
60

למה לא כתבת שם המבחן?

כי לא אכפת לי
כי אני שונא אותך
כי לא רציתי

האם התכוננת למבחן?

אולי, אני פשוט לא כל כך זוכר
לא
כן