תמונת המבחן

Grade 7th English test, book: Wordly Wise

Story: A life that changed. Good luck! ^_^