תמונת המבחן

מבחן באנגלית

תרגום מילים

apple

עוגיה
תפוח
בננה

pig

ישן
ישבו
חזיר

the

עם
אם
הָ

see

לראות
לנשום
להסס

egg

צפוף
גג
ביצה