תמונת המבחן

מבחן באנגלית

המבחן נוצר על ידי: מ98

תרגום מילים

apple

תפוח
בננה
עוגיה

pig

ישבו
ישן
חזיר

the

עם
הָ
אם

see

לנשום
לראות
להסס

egg

גג
צפוף
ביצה