תמונת המבחן

מבחן באנגלית

תרגום מילים

apple

תפוח
בננה
עוגיה

pig

חזיר
ישבו
ישן

the

אם
הָ
עם

see

להסס
לנשום
לראות

egg

גג
ביצה
צפוף