תמונת המבחן

מבחן באנגלית

תרגום מילים

apple

בננה
עוגיה
תפוח

pig

ישן
ישבו
חזיר

the

הָ
אם
עם

see

להסס
לנשום
לראות

egg

גג
צפוף
ביצה