תמונת המבחן

מבחן בסוציולוגיה

מבחן לדוגמא בסוציולוגיה... בהצלחה (?)

מה מתאר את המושג "זווית מיקרו"?

מערכת יחסים בכיתה בין מורה לתלמידים
אף תשובה אינה נכונה
חקר מערכת יחסים בין מדינות העולם
חקר של ארגונים, תרבות וכו'

מהם התהליכים והשינויים החברתיים שהביאו להתעניינות במערכת החברתית?

מעבר אל העיר מהכפר, מעבר ממכונות לתעשייה וזכויות פוליטיות
שינוי חברתי, עיור ותיעוש
שינוי פוליטי, תיעוש ועיור
מעבר מהעיר אל הכפר

אילו מושגים מתארים את "חוק שלושת השלבים"?

השלב האקולוגי, השלב המטפיזי והשלב המדעי
השלב הפילוסופי, השלב הדתי והשלב הפטפיזי
השלב התיאולוגי, השלב הפוזיטיבי והשלב המטפיזי
מה אתה מחרטט? אף תשובה לא נכונה

מה אומר המשפט "התנהגות הפרט כביטוי לנורמות החברה"?

האדם הוא שונה מהאחר והחברה צריכה לקבל את הייחודיות שבשוני
האדם משפיע על החברה →←והחברה משפיעה על האדם
האדם הוא ייצור חברתי והוא תמיד ביחד עם מישהו ולא יכול להיות בודד
בני האדם פועלים ע"פ נורמות החברה וכאשר הם עוברים על הנורמות הם מודעים לכך

עפ"י התאוריה הפונקציונאליסטית ← מה טען התאורטיקן רוברט מרטון?

גישת החליפין
אורגניזם חי
פונקציה גלויה, פונקציה סמויה ודיספונקציה
תלות הדדית והומיאוסטזיס

איזה תאורטיקן טען כי לכל אדם יש פרשנות שונה על אותה המציאות?

ארווין גופמן
הומאנס ובלאו
מכס וובר
קולי ומיד

עקרונות היסוד של המחקר האיכותני הם:

החוקר מנתח
החוקר צופה
כל התשובות נכונות #_קקללללל
החוקר מראיין

בשיטת מחקר מסוג תצפית ← מה אנחנו מחפשים?

את ההתנהלות של הנחקר מול אנשים שונים
אירועים שתופסים את תשומת הלב שלנו
את התשובה לשאלת המחקר שלנו
את ההתנהגות של הנחקר במקום הוא הוא נחקר

בסרטון "המורה אירנה" ← תמי חילקה את הכיתה ל-2. באילו סוגי תצפית היא ביקשה מאיתנו להשתמש?

תצפית ישירה ותצפית מונחית
תצפית ישירה ותצפית משתתפת
תצפית ישירה בלבד
תצפית מונחית ותצפית משתתפת

אילו סוגי ראיון קיימים?

מובנה | עומק/פתוח | חצי מובנה
עומק | מובנה פתוח | סגור
מובנה | עומק/סגור | פתוח
מה אתה מסתלבט?? כלום פה לא נכון!

מהם שלושת החלקים במהלך הראיון?

ת'כלס? הכל נכון
הצגת נושא המחקר ← גוף ← סיום
היכרות ופתיחה ← גוף ← סיום
הצגה עצמית ← ביצוע הראיון ← סיכום הראיון

אבא של שרוליק תמיד לימד אותו שאם הוא רואה זקן ברכבת אז שייתן לו לשבת במקומו. אבא של שרוליק חינך אותו ל:

נורמות
כבוד הקשיש
מנהגים
ערכים

מה ההבדל בין נורמות לערכים?

הערכים מייצגים כל דבר בעל משמעות מסויימת והנורמות מייצגות נגזרת של אמות מידה כלליות
נורמות הם כללי התנהגות ספציפים וערכים הם אמות מידה כלליות
הנורמות מייצגות משמעות מסויימת והערכים מייצגים נגזרת של ערך
ערכים הם כללי התנהגות ספציפים ונורמות הם אמות מידה כלליות

שובל בא לנריה ואמר לה "אנחנו הגרמנים אלופים בהכל ובעיקר ביצירה של סוגי גז שונים". באיזה גישה השתמש שובל?

אתנוצנטריות
יחסיות תרבותית
כור היתוך
גישת חיים חברתית

איזו קבוצה מנסה לשנות את סדרי העדיפויות של הערכים המרכזיים בחברה?

קבוצות פשע
רופאים
טבעונים
קיבוצניקים

שירן היא צמחונית ולא אוכלת בשר. לאיזו קבוצה מתתי התרבות היא שייכת?

תת תרבות נורמטיבית
תת תרבות נגד
תת תרבות ערכית

מהי שיטת המחקר העיקרית באנתרופולוגיה?

זה לא תצפית בכלל....זה ראיון
תצפית ישירה
תצפית מונחית
תצפית משתתפת

מאיזו תאוריה נלקח המשפט "הסטייה נלמדת בקבוצות קטנות"?

תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של סאתרלנד
תאוריית המתח המבני של בקר ולמרט
תאוריית התיוג של מרטון
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של אריקסון

בנושא סטייה חברתית ← איזו תאוריה אומרת שהסטיה מגדירה את הגבולות הנורמטיבים בחברה?

אף תשובה לא נכונה
התיוג
המתח המבני
הגישה הפונקציונאליסטית

לקוח התקשר למוקד הטלפוני של סלקום ברחוב הגליל 52 בטבריה מכיוון שהקו שלו נחסם עקב חוב. הנציג במוקד הפנה אותו למרכז שירות על מנת שיוכלו לפתוח לו את הקו. בתכלס - הנציג הטלפוני גם יכול לפתוח לו את הקו חזרה אבל הנהלים של החברה המטומטמת הזאת לא מאפשרים לו. לפי הסיפור הזה אפשר לומר שהנציג הוא:

מרדן
ריטואליסט
נסגן
קונפורמי

נטלי היא אדם מאוד עשיר ולכן היא תלך ללמוד תואר ראשון בממשל במרכז הבינטחונים בהרצליה. אפשר לומר שנטלי היא

קונפורמית
חדשנית
ריטואליסטית
אף תשובה לא נכונה...נטלי לא באמת עשירה

עפ"י גישת התיוג ניתן לומר ש:

כל התשובות נכונות ♥♥
הסוטה הוא קורבן
התוויות הן סטיגמות
סוטה היא מי שהודבקה לו התווית

יהב נוהג לאכול ג'חנון כל שבת עם חברים. אחרי שנה הוא מבין שרק ג'חנון זה לא מספיק לו. יהב מצא לעצמו חברים חדשים והוא הולך איתם כל שבת לאכול גם ג'חנון וגם לחוח. יהב נמצא במצב של:

סטייה משנית
ליהב הודבקה מדבקה
סטייה ראשונית
יהב סוטה

אילו מהמשפטים הבאים *אינו* מתאר תנאי לקיום ריבוד אתני?

חברה הטרוגנית מבחינה אתנית
קיום תחרות על משאבים נדירים
קיום כוח דיפרנציאלי
קיום יחסיות תרבותית

מי הם ה-"חיברות הראשוני"?

המשפחה
החברים
המסגרת החינוכית
תקשורת המונים

במהלך השיעור, חברה של אסססממאא התקשרה אליה. אסממאא נמצאת במצב של:

קונפליקט תפקידי
קונפליקט סטטוס

שאלת בונוס: איך תמי אומרת?

שיטות מחקר איכותניות
שיטותת מחקר איכותתניותת
שיטותתתת מחקר איכותתתתניותתתת
שיטותתת מחקר איכותתתניותתת