תמונת המבחן

מבחן בסוציולוגיה

המבחן נוצר על ידי: yoed

מבחן לדוגמא בסוציולוגיה... בהצלחה (?)

מה מתאר את המושג "זווית מיקרו"?

חקר מערכת יחסים בין מדינות העולם
חקר של ארגונים, תרבות וכו'
אף תשובה אינה נכונה
מערכת יחסים בכיתה בין מורה לתלמידים

מהם התהליכים והשינויים החברתיים שהביאו להתעניינות במערכת החברתית?

מעבר מהעיר אל הכפר
שינוי חברתי, עיור ותיעוש
שינוי פוליטי, תיעוש ועיור
מעבר אל העיר מהכפר, מעבר ממכונות לתעשייה וזכויות פוליטיות

אילו מושגים מתארים את "חוק שלושת השלבים"?

מה אתה מחרטט? אף תשובה לא נכונה
השלב האקולוגי, השלב המטפיזי והשלב המדעי
השלב הפילוסופי, השלב הדתי והשלב הפטפיזי
השלב התיאולוגי, השלב הפוזיטיבי והשלב המטפיזי

מה אומר המשפט "התנהגות הפרט כביטוי לנורמות החברה"?

האדם הוא ייצור חברתי והוא תמיד ביחד עם מישהו ולא יכול להיות בודד
האדם משפיע על החברה →←והחברה משפיעה על האדם
האדם הוא שונה מהאחר והחברה צריכה לקבל את הייחודיות שבשוני
בני האדם פועלים ע"פ נורמות החברה וכאשר הם עוברים על הנורמות הם מודעים לכך

עפ"י התאוריה הפונקציונאליסטית ← מה טען התאורטיקן רוברט מרטון?

פונקציה גלויה, פונקציה סמויה ודיספונקציה
אורגניזם חי
תלות הדדית והומיאוסטזיס
גישת החליפין

איזה תאורטיקן טען כי לכל אדם יש פרשנות שונה על אותה המציאות?

קולי ומיד
הומאנס ובלאו
מכס וובר
ארווין גופמן

עקרונות היסוד של המחקר האיכותני הם:

כל התשובות נכונות #_קקללללל
החוקר צופה
החוקר מראיין
החוקר מנתח

בשיטת מחקר מסוג תצפית ← מה אנחנו מחפשים?

אירועים שתופסים את תשומת הלב שלנו
את ההתנהלות של הנחקר מול אנשים שונים
את ההתנהגות של הנחקר במקום הוא הוא נחקר
את התשובה לשאלת המחקר שלנו

בסרטון "המורה אירנה" ← תמי חילקה את הכיתה ל-2. באילו סוגי תצפית היא ביקשה מאיתנו להשתמש?

תצפית מונחית ותצפית משתתפת
תצפית ישירה בלבד
תצפית ישירה ותצפית משתתפת
תצפית ישירה ותצפית מונחית

אילו סוגי ראיון קיימים?

עומק | מובנה פתוח | סגור
מובנה | עומק/פתוח | חצי מובנה
מובנה | עומק/סגור | פתוח
מה אתה מסתלבט?? כלום פה לא נכון!

מהם שלושת החלקים במהלך הראיון?

ת'כלס? הכל נכון
הצגה עצמית ← ביצוע הראיון ← סיכום הראיון
היכרות ופתיחה ← גוף ← סיום
הצגת נושא המחקר ← גוף ← סיום

אבא של שרוליק תמיד לימד אותו שאם הוא רואה זקן ברכבת אז שייתן לו לשבת במקומו. אבא של שרוליק חינך אותו ל:

נורמות
כבוד הקשיש
ערכים
מנהגים

מה ההבדל בין נורמות לערכים?

הנורמות מייצגות משמעות מסויימת והערכים מייצגים נגזרת של ערך
הערכים מייצגים כל דבר בעל משמעות מסויימת והנורמות מייצגות נגזרת של אמות מידה כלליות
נורמות הם כללי התנהגות ספציפים וערכים הם אמות מידה כלליות
ערכים הם כללי התנהגות ספציפים ונורמות הם אמות מידה כלליות

שובל בא לנריה ואמר לה "אנחנו הגרמנים אלופים בהכל ובעיקר ביצירה של סוגי גז שונים". באיזה גישה השתמש שובל?

גישת חיים חברתית
יחסיות תרבותית
כור היתוך
אתנוצנטריות

איזו קבוצה מנסה לשנות את סדרי העדיפויות של הערכים המרכזיים בחברה?

טבעונים
קבוצות פשע
רופאים
קיבוצניקים

שירן היא צמחונית ולא אוכלת בשר. לאיזו קבוצה מתתי התרבות היא שייכת?

תת תרבות נורמטיבית
תת תרבות ערכית
תת תרבות נגד

מהי שיטת המחקר העיקרית באנתרופולוגיה?

תצפית מונחית
תצפית משתתפת
תצפית ישירה
זה לא תצפית בכלל....זה ראיון

מאיזו תאוריה נלקח המשפט "הסטייה נלמדת בקבוצות קטנות"?

תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של סאתרלנד
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של אריקסון
תאוריית המתח המבני של בקר ולמרט
תאוריית התיוג של מרטון

בנושא סטייה חברתית ← איזו תאוריה אומרת שהסטיה מגדירה את הגבולות הנורמטיבים בחברה?

הגישה הפונקציונאליסטית
התיוג
אף תשובה לא נכונה
המתח המבני

לקוח התקשר למוקד הטלפוני של סלקום ברחוב הגליל 52 בטבריה מכיוון שהקו שלו נחסם עקב חוב. הנציג במוקד הפנה אותו למרכז שירות על מנת שיוכלו לפתוח לו את הקו. בתכלס - הנציג הטלפוני גם יכול לפתוח לו את הקו חזרה אבל הנהלים של החברה המטומטמת הזאת לא מאפשרים לו. לפי הסיפור הזה אפשר לומר שהנציג הוא:

קונפורמי
מרדן
נסגן
ריטואליסט

נטלי היא אדם מאוד עשיר ולכן היא תלך ללמוד תואר ראשון בממשל במרכז הבינטחונים בהרצליה. אפשר לומר שנטלי היא

אף תשובה לא נכונה...נטלי לא באמת עשירה
ריטואליסטית
חדשנית
קונפורמית

עפ"י גישת התיוג ניתן לומר ש:

התוויות הן סטיגמות
כל התשובות נכונות ♥♥
הסוטה הוא קורבן
סוטה היא מי שהודבקה לו התווית

יהב נוהג לאכול ג'חנון כל שבת עם חברים. אחרי שנה הוא מבין שרק ג'חנון זה לא מספיק לו. יהב מצא לעצמו חברים חדשים והוא הולך איתם כל שבת לאכול גם ג'חנון וגם לחוח. יהב נמצא במצב של:

סטייה ראשונית
ליהב הודבקה מדבקה
סטייה משנית
יהב סוטה

אילו מהמשפטים הבאים *אינו* מתאר תנאי לקיום ריבוד אתני?

קיום יחסיות תרבותית
חברה הטרוגנית מבחינה אתנית
קיום תחרות על משאבים נדירים
קיום כוח דיפרנציאלי

מי הם ה-"חיברות הראשוני"?

המשפחה
תקשורת המונים
המסגרת החינוכית
החברים

במהלך השיעור, חברה של אסססממאא התקשרה אליה. אסממאא נמצאת במצב של:

קונפליקט סטטוס
קונפליקט תפקידי

שאלת בונוס: איך תמי אומרת?

שיטות מחקר איכותניות
שיטותתת מחקר איכותתתניותתת
שיטותתתת מחקר איכותתתתניותתתת
שיטותת מחקר איכותתניותת