תמונת המבחן

מבחן בסוציולוגיה

מבחן לדוגמא בסוציולוגיה... בהצלחה (?)

מה מתאר את המושג "זווית מיקרו"?

חקר מערכת יחסים בין מדינות העולם
אף תשובה אינה נכונה
חקר של ארגונים, תרבות וכו'
מערכת יחסים בכיתה בין מורה לתלמידים

מהם התהליכים והשינויים החברתיים שהביאו להתעניינות במערכת החברתית?

מעבר מהעיר אל הכפר
שינוי פוליטי, תיעוש ועיור
שינוי חברתי, עיור ותיעוש
מעבר אל העיר מהכפר, מעבר ממכונות לתעשייה וזכויות פוליטיות

אילו מושגים מתארים את "חוק שלושת השלבים"?

השלב האקולוגי, השלב המטפיזי והשלב המדעי
מה אתה מחרטט? אף תשובה לא נכונה
השלב הפילוסופי, השלב הדתי והשלב הפטפיזי
השלב התיאולוגי, השלב הפוזיטיבי והשלב המטפיזי

מה אומר המשפט "התנהגות הפרט כביטוי לנורמות החברה"?

האדם הוא שונה מהאחר והחברה צריכה לקבל את הייחודיות שבשוני
האדם משפיע על החברה →←והחברה משפיעה על האדם
בני האדם פועלים ע"פ נורמות החברה וכאשר הם עוברים על הנורמות הם מודעים לכך
האדם הוא ייצור חברתי והוא תמיד ביחד עם מישהו ולא יכול להיות בודד

עפ"י התאוריה הפונקציונאליסטית ← מה טען התאורטיקן רוברט מרטון?

פונקציה גלויה, פונקציה סמויה ודיספונקציה
אורגניזם חי
גישת החליפין
תלות הדדית והומיאוסטזיס

איזה תאורטיקן טען כי לכל אדם יש פרשנות שונה על אותה המציאות?

מכס וובר
קולי ומיד
ארווין גופמן
הומאנס ובלאו

עקרונות היסוד של המחקר האיכותני הם:

כל התשובות נכונות #_קקללללל
החוקר מנתח
החוקר צופה
החוקר מראיין

בשיטת מחקר מסוג תצפית ← מה אנחנו מחפשים?

את ההתנהגות של הנחקר במקום הוא הוא נחקר
את התשובה לשאלת המחקר שלנו
את ההתנהלות של הנחקר מול אנשים שונים
אירועים שתופסים את תשומת הלב שלנו

בסרטון "המורה אירנה" ← תמי חילקה את הכיתה ל-2. באילו סוגי תצפית היא ביקשה מאיתנו להשתמש?

תצפית מונחית ותצפית משתתפת
תצפית ישירה ותצפית מונחית
תצפית ישירה בלבד
תצפית ישירה ותצפית משתתפת

אילו סוגי ראיון קיימים?

מה אתה מסתלבט?? כלום פה לא נכון!
מובנה | עומק/סגור | פתוח
מובנה | עומק/פתוח | חצי מובנה
עומק | מובנה פתוח | סגור

מהם שלושת החלקים במהלך הראיון?

ת'כלס? הכל נכון
היכרות ופתיחה ← גוף ← סיום
הצגה עצמית ← ביצוע הראיון ← סיכום הראיון
הצגת נושא המחקר ← גוף ← סיום

אבא של שרוליק תמיד לימד אותו שאם הוא רואה זקן ברכבת אז שייתן לו לשבת במקומו. אבא של שרוליק חינך אותו ל:

ערכים
מנהגים
כבוד הקשיש
נורמות

מה ההבדל בין נורמות לערכים?

הנורמות מייצגות משמעות מסויימת והערכים מייצגים נגזרת של ערך
נורמות הם כללי התנהגות ספציפים וערכים הם אמות מידה כלליות
הערכים מייצגים כל דבר בעל משמעות מסויימת והנורמות מייצגות נגזרת של אמות מידה כלליות
ערכים הם כללי התנהגות ספציפים ונורמות הם אמות מידה כלליות

שובל בא לנריה ואמר לה "אנחנו הגרמנים אלופים בהכל ובעיקר ביצירה של סוגי גז שונים". באיזה גישה השתמש שובל?

יחסיות תרבותית
כור היתוך
גישת חיים חברתית
אתנוצנטריות

איזו קבוצה מנסה לשנות את סדרי העדיפויות של הערכים המרכזיים בחברה?

טבעונים
רופאים
קבוצות פשע
קיבוצניקים

שירן היא צמחונית ולא אוכלת בשר. לאיזו קבוצה מתתי התרבות היא שייכת?

תת תרבות נורמטיבית
תת תרבות נגד
תת תרבות ערכית

מהי שיטת המחקר העיקרית באנתרופולוגיה?

זה לא תצפית בכלל....זה ראיון
תצפית מונחית
תצפית ישירה
תצפית משתתפת

מאיזו תאוריה נלקח המשפט "הסטייה נלמדת בקבוצות קטנות"?

תאוריית המתח המבני של בקר ולמרט
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של אריקסון
תאוריית התיוג של מרטון
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של סאתרלנד

בנושא סטייה חברתית ← איזו תאוריה אומרת שהסטיה מגדירה את הגבולות הנורמטיבים בחברה?

הגישה הפונקציונאליסטית
המתח המבני
אף תשובה לא נכונה
התיוג

לקוח התקשר למוקד הטלפוני של סלקום ברחוב הגליל 52 בטבריה מכיוון שהקו שלו נחסם עקב חוב. הנציג במוקד הפנה אותו למרכז שירות על מנת שיוכלו לפתוח לו את הקו. בתכלס - הנציג הטלפוני גם יכול לפתוח לו את הקו חזרה אבל הנהלים של החברה המטומטמת הזאת לא מאפשרים לו. לפי הסיפור הזה אפשר לומר שהנציג הוא:

נסגן
קונפורמי
ריטואליסט
מרדן

נטלי היא אדם מאוד עשיר ולכן היא תלך ללמוד תואר ראשון בממשל במרכז הבינטחונים בהרצליה. אפשר לומר שנטלי היא

חדשנית
ריטואליסטית
קונפורמית
אף תשובה לא נכונה...נטלי לא באמת עשירה

עפ"י גישת התיוג ניתן לומר ש:

סוטה היא מי שהודבקה לו התווית
הסוטה הוא קורבן
כל התשובות נכונות ♥♥
התוויות הן סטיגמות

יהב נוהג לאכול ג'חנון כל שבת עם חברים. אחרי שנה הוא מבין שרק ג'חנון זה לא מספיק לו. יהב מצא לעצמו חברים חדשים והוא הולך איתם כל שבת לאכול גם ג'חנון וגם לחוח. יהב נמצא במצב של:

סטייה ראשונית
סטייה משנית
יהב סוטה
ליהב הודבקה מדבקה

אילו מהמשפטים הבאים *אינו* מתאר תנאי לקיום ריבוד אתני?

חברה הטרוגנית מבחינה אתנית
קיום תחרות על משאבים נדירים
קיום יחסיות תרבותית
קיום כוח דיפרנציאלי

מי הם ה-"חיברות הראשוני"?

החברים
תקשורת המונים
המסגרת החינוכית
המשפחה

במהלך השיעור, חברה של אסססממאא התקשרה אליה. אסממאא נמצאת במצב של:

קונפליקט תפקידי
קונפליקט סטטוס

שאלת בונוס: איך תמי אומרת?

שיטותתתת מחקר איכותתתתניותתתת
שיטותתת מחקר איכותתתניותתת
שיטותת מחקר איכותתניותת
שיטות מחקר איכותניות