תמונת המבחן

מבחן בסוציולוגיה

המבחן נוצר על ידי: yoed

מבחן לדוגמא בסוציולוגיה... בהצלחה (?)

מה מתאר את המושג "זווית מיקרו"?

חקר מערכת יחסים בין מדינות העולם
מערכת יחסים בכיתה בין מורה לתלמידים
אף תשובה אינה נכונה
חקר של ארגונים, תרבות וכו'

מהם התהליכים והשינויים החברתיים שהביאו להתעניינות במערכת החברתית?

מעבר אל העיר מהכפר, מעבר ממכונות לתעשייה וזכויות פוליטיות
מעבר מהעיר אל הכפר
שינוי פוליטי, תיעוש ועיור
שינוי חברתי, עיור ותיעוש

אילו מושגים מתארים את "חוק שלושת השלבים"?

מה אתה מחרטט? אף תשובה לא נכונה
השלב האקולוגי, השלב המטפיזי והשלב המדעי
השלב התיאולוגי, השלב הפוזיטיבי והשלב המטפיזי
השלב הפילוסופי, השלב הדתי והשלב הפטפיזי

מה אומר המשפט "התנהגות הפרט כביטוי לנורמות החברה"?

האדם הוא ייצור חברתי והוא תמיד ביחד עם מישהו ולא יכול להיות בודד
האדם משפיע על החברה →←והחברה משפיעה על האדם
בני האדם פועלים ע"פ נורמות החברה וכאשר הם עוברים על הנורמות הם מודעים לכך
האדם הוא שונה מהאחר והחברה צריכה לקבל את הייחודיות שבשוני

עפ"י התאוריה הפונקציונאליסטית ← מה טען התאורטיקן רוברט מרטון?

תלות הדדית והומיאוסטזיס
פונקציה גלויה, פונקציה סמויה ודיספונקציה
אורגניזם חי
גישת החליפין

איזה תאורטיקן טען כי לכל אדם יש פרשנות שונה על אותה המציאות?

הומאנס ובלאו
מכס וובר
ארווין גופמן
קולי ומיד

עקרונות היסוד של המחקר האיכותני הם:

החוקר צופה
החוקר מראיין
החוקר מנתח
כל התשובות נכונות #_קקללללל

בשיטת מחקר מסוג תצפית ← מה אנחנו מחפשים?

אירועים שתופסים את תשומת הלב שלנו
את התשובה לשאלת המחקר שלנו
את ההתנהלות של הנחקר מול אנשים שונים
את ההתנהגות של הנחקר במקום הוא הוא נחקר

בסרטון "המורה אירנה" ← תמי חילקה את הכיתה ל-2. באילו סוגי תצפית היא ביקשה מאיתנו להשתמש?

תצפית ישירה ותצפית מונחית
תצפית ישירה בלבד
תצפית מונחית ותצפית משתתפת
תצפית ישירה ותצפית משתתפת

אילו סוגי ראיון קיימים?

מה אתה מסתלבט?? כלום פה לא נכון!
מובנה | עומק/פתוח | חצי מובנה
מובנה | עומק/סגור | פתוח
עומק | מובנה פתוח | סגור

מהם שלושת החלקים במהלך הראיון?

הצגת נושא המחקר ← גוף ← סיום
ת'כלס? הכל נכון
הצגה עצמית ← ביצוע הראיון ← סיכום הראיון
היכרות ופתיחה ← גוף ← סיום

אבא של שרוליק תמיד לימד אותו שאם הוא רואה זקן ברכבת אז שייתן לו לשבת במקומו. אבא של שרוליק חינך אותו ל:

נורמות
כבוד הקשיש
מנהגים
ערכים

מה ההבדל בין נורמות לערכים?

הערכים מייצגים כל דבר בעל משמעות מסויימת והנורמות מייצגות נגזרת של אמות מידה כלליות
הנורמות מייצגות משמעות מסויימת והערכים מייצגים נגזרת של ערך
נורמות הם כללי התנהגות ספציפים וערכים הם אמות מידה כלליות
ערכים הם כללי התנהגות ספציפים ונורמות הם אמות מידה כלליות

שובל בא לנריה ואמר לה "אנחנו הגרמנים אלופים בהכל ובעיקר ביצירה של סוגי גז שונים". באיזה גישה השתמש שובל?

כור היתוך
גישת חיים חברתית
יחסיות תרבותית
אתנוצנטריות

איזו קבוצה מנסה לשנות את סדרי העדיפויות של הערכים המרכזיים בחברה?

טבעונים
רופאים
קיבוצניקים
קבוצות פשע

שירן היא צמחונית ולא אוכלת בשר. לאיזו קבוצה מתתי התרבות היא שייכת?

תת תרבות נגד
תת תרבות נורמטיבית
תת תרבות ערכית

מהי שיטת המחקר העיקרית באנתרופולוגיה?

תצפית מונחית
תצפית משתתפת
תצפית ישירה
זה לא תצפית בכלל....זה ראיון

מאיזו תאוריה נלקח המשפט "הסטייה נלמדת בקבוצות קטנות"?

תאוריית המתח המבני של בקר ולמרט
תאוריית התיוג של מרטון
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של אריקסון
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של סאתרלנד

בנושא סטייה חברתית ← איזו תאוריה אומרת שהסטיה מגדירה את הגבולות הנורמטיבים בחברה?

אף תשובה לא נכונה
התיוג
המתח המבני
הגישה הפונקציונאליסטית

לקוח התקשר למוקד הטלפוני של סלקום ברחוב הגליל 52 בטבריה מכיוון שהקו שלו נחסם עקב חוב. הנציג במוקד הפנה אותו למרכז שירות על מנת שיוכלו לפתוח לו את הקו. בתכלס - הנציג הטלפוני גם יכול לפתוח לו את הקו חזרה אבל הנהלים של החברה המטומטמת הזאת לא מאפשרים לו. לפי הסיפור הזה אפשר לומר שהנציג הוא:

קונפורמי
ריטואליסט
מרדן
נסגן

נטלי היא אדם מאוד עשיר ולכן היא תלך ללמוד תואר ראשון בממשל במרכז הבינטחונים בהרצליה. אפשר לומר שנטלי היא

קונפורמית
חדשנית
אף תשובה לא נכונה...נטלי לא באמת עשירה
ריטואליסטית

עפ"י גישת התיוג ניתן לומר ש:

התוויות הן סטיגמות
הסוטה הוא קורבן
כל התשובות נכונות ♥♥
סוטה היא מי שהודבקה לו התווית

יהב נוהג לאכול ג'חנון כל שבת עם חברים. אחרי שנה הוא מבין שרק ג'חנון זה לא מספיק לו. יהב מצא לעצמו חברים חדשים והוא הולך איתם כל שבת לאכול גם ג'חנון וגם לחוח. יהב נמצא במצב של:

יהב סוטה
ליהב הודבקה מדבקה
סטייה ראשונית
סטייה משנית

אילו מהמשפטים הבאים *אינו* מתאר תנאי לקיום ריבוד אתני?

קיום כוח דיפרנציאלי
חברה הטרוגנית מבחינה אתנית
קיום תחרות על משאבים נדירים
קיום יחסיות תרבותית

מי הם ה-"חיברות הראשוני"?

המשפחה
החברים
תקשורת המונים
המסגרת החינוכית

במהלך השיעור, חברה של אסססממאא התקשרה אליה. אסממאא נמצאת במצב של:

קונפליקט סטטוס
קונפליקט תפקידי

שאלת בונוס: איך תמי אומרת?

שיטותתתת מחקר איכותתתתניותתתת
שיטות מחקר איכותניות
שיטותתת מחקר איכותתתניותתת
שיטותת מחקר איכותתניותת