תמונת המבחן

מבחן בסוציולוגיה

מבחן לדוגמא בסוציולוגיה... בהצלחה (?)

מה מתאר את המושג "זווית מיקרו"?

אף תשובה אינה נכונה
מערכת יחסים בכיתה בין מורה לתלמידים
חקר של ארגונים, תרבות וכו'
חקר מערכת יחסים בין מדינות העולם

מהם התהליכים והשינויים החברתיים שהביאו להתעניינות במערכת החברתית?

שינוי פוליטי, תיעוש ועיור
מעבר מהעיר אל הכפר
מעבר אל העיר מהכפר, מעבר ממכונות לתעשייה וזכויות פוליטיות
שינוי חברתי, עיור ותיעוש

אילו מושגים מתארים את "חוק שלושת השלבים"?

השלב האקולוגי, השלב המטפיזי והשלב המדעי
השלב הפילוסופי, השלב הדתי והשלב הפטפיזי
השלב התיאולוגי, השלב הפוזיטיבי והשלב המטפיזי
מה אתה מחרטט? אף תשובה לא נכונה

מה אומר המשפט "התנהגות הפרט כביטוי לנורמות החברה"?

בני האדם פועלים ע"פ נורמות החברה וכאשר הם עוברים על הנורמות הם מודעים לכך
האדם הוא שונה מהאחר והחברה צריכה לקבל את הייחודיות שבשוני
האדם משפיע על החברה →←והחברה משפיעה על האדם
האדם הוא ייצור חברתי והוא תמיד ביחד עם מישהו ולא יכול להיות בודד

עפ"י התאוריה הפונקציונאליסטית ← מה טען התאורטיקן רוברט מרטון?

גישת החליפין
פונקציה גלויה, פונקציה סמויה ודיספונקציה
תלות הדדית והומיאוסטזיס
אורגניזם חי

איזה תאורטיקן טען כי לכל אדם יש פרשנות שונה על אותה המציאות?

הומאנס ובלאו
קולי ומיד
מכס וובר
ארווין גופמן

עקרונות היסוד של המחקר האיכותני הם:

החוקר מנתח
כל התשובות נכונות #_קקללללל
החוקר מראיין
החוקר צופה

בשיטת מחקר מסוג תצפית ← מה אנחנו מחפשים?

את ההתנהגות של הנחקר במקום הוא הוא נחקר
את התשובה לשאלת המחקר שלנו
אירועים שתופסים את תשומת הלב שלנו
את ההתנהלות של הנחקר מול אנשים שונים

בסרטון "המורה אירנה" ← תמי חילקה את הכיתה ל-2. באילו סוגי תצפית היא ביקשה מאיתנו להשתמש?

תצפית מונחית ותצפית משתתפת
תצפית ישירה ותצפית מונחית
תצפית ישירה ותצפית משתתפת
תצפית ישירה בלבד

אילו סוגי ראיון קיימים?

מובנה | עומק/סגור | פתוח
מובנה | עומק/פתוח | חצי מובנה
מה אתה מסתלבט?? כלום פה לא נכון!
עומק | מובנה פתוח | סגור

מהם שלושת החלקים במהלך הראיון?

היכרות ופתיחה ← גוף ← סיום
הצגת נושא המחקר ← גוף ← סיום
ת'כלס? הכל נכון
הצגה עצמית ← ביצוע הראיון ← סיכום הראיון

אבא של שרוליק תמיד לימד אותו שאם הוא רואה זקן ברכבת אז שייתן לו לשבת במקומו. אבא של שרוליק חינך אותו ל:

נורמות
ערכים
מנהגים
כבוד הקשיש

מה ההבדל בין נורמות לערכים?

נורמות הם כללי התנהגות ספציפים וערכים הם אמות מידה כלליות
ערכים הם כללי התנהגות ספציפים ונורמות הם אמות מידה כלליות
הנורמות מייצגות משמעות מסויימת והערכים מייצגים נגזרת של ערך
הערכים מייצגים כל דבר בעל משמעות מסויימת והנורמות מייצגות נגזרת של אמות מידה כלליות

שובל בא לנריה ואמר לה "אנחנו הגרמנים אלופים בהכל ובעיקר ביצירה של סוגי גז שונים". באיזה גישה השתמש שובל?

יחסיות תרבותית
כור היתוך
גישת חיים חברתית
אתנוצנטריות

איזו קבוצה מנסה לשנות את סדרי העדיפויות של הערכים המרכזיים בחברה?

קיבוצניקים
טבעונים
רופאים
קבוצות פשע

שירן היא צמחונית ולא אוכלת בשר. לאיזו קבוצה מתתי התרבות היא שייכת?

תת תרבות נגד
תת תרבות נורמטיבית
תת תרבות ערכית

מהי שיטת המחקר העיקרית באנתרופולוגיה?

תצפית משתתפת
תצפית מונחית
זה לא תצפית בכלל....זה ראיון
תצפית ישירה

מאיזו תאוריה נלקח המשפט "הסטייה נלמדת בקבוצות קטנות"?

תאוריית המתח המבני של בקר ולמרט
תאוריית התיוג של מרטון
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של אריקסון
תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של סאתרלנד

בנושא סטייה חברתית ← איזו תאוריה אומרת שהסטיה מגדירה את הגבולות הנורמטיבים בחברה?

התיוג
המתח המבני
אף תשובה לא נכונה
הגישה הפונקציונאליסטית

לקוח התקשר למוקד הטלפוני של סלקום ברחוב הגליל 52 בטבריה מכיוון שהקו שלו נחסם עקב חוב. הנציג במוקד הפנה אותו למרכז שירות על מנת שיוכלו לפתוח לו את הקו. בתכלס - הנציג הטלפוני גם יכול לפתוח לו את הקו חזרה אבל הנהלים של החברה המטומטמת הזאת לא מאפשרים לו. לפי הסיפור הזה אפשר לומר שהנציג הוא:

ריטואליסט
מרדן
נסגן
קונפורמי

נטלי היא אדם מאוד עשיר ולכן היא תלך ללמוד תואר ראשון בממשל במרכז הבינטחונים בהרצליה. אפשר לומר שנטלי היא

אף תשובה לא נכונה...נטלי לא באמת עשירה
ריטואליסטית
קונפורמית
חדשנית

עפ"י גישת התיוג ניתן לומר ש:

הסוטה הוא קורבן
התוויות הן סטיגמות
סוטה היא מי שהודבקה לו התווית
כל התשובות נכונות ♥♥

יהב נוהג לאכול ג'חנון כל שבת עם חברים. אחרי שנה הוא מבין שרק ג'חנון זה לא מספיק לו. יהב מצא לעצמו חברים חדשים והוא הולך איתם כל שבת לאכול גם ג'חנון וגם לחוח. יהב נמצא במצב של:

סטייה ראשונית
יהב סוטה
סטייה משנית
ליהב הודבקה מדבקה

אילו מהמשפטים הבאים *אינו* מתאר תנאי לקיום ריבוד אתני?

קיום יחסיות תרבותית
קיום תחרות על משאבים נדירים
חברה הטרוגנית מבחינה אתנית
קיום כוח דיפרנציאלי

מי הם ה-"חיברות הראשוני"?

המשפחה
המסגרת החינוכית
החברים
תקשורת המונים

במהלך השיעור, חברה של אסססממאא התקשרה אליה. אסממאא נמצאת במצב של:

קונפליקט תפקידי
קונפליקט סטטוס

שאלת בונוס: איך תמי אומרת?

שיטות מחקר איכותניות
שיטותת מחקר איכותתניותת
שיטותתתת מחקר איכותתתתניותתתת
שיטותתת מחקר איכותתתניותתת