תמונת המבחן

חידון החידונים

שאלות מתקכמות

אתה יפה אני יפה ?

לא הבנתי
כן

אך אנשים קוראים לי

טום טום
רויוי
מהממת

נימעס לי אז תיבחרו בשאלה הראשונה

את מתחכמת אז אני אבחר בזו כי זה שאלון מתחכם
את מהממת
לא הבנתי
אני צודק

אני רוצה לומר לך סוד

לך סוד
סקס

מאר עכינרכא

יאשקרכי
נעאקכרי
איש/קג
ישא/ק