תמונת המבחן

חידון החידונים

המבחן נוצר על ידי: שירה10290

שאלות מתקכמות

אתה יפה אני יפה ?

כן
לא הבנתי

אך אנשים קוראים לי

מהממת
רויוי
טום טום

נימעס לי אז תיבחרו בשאלה הראשונה

את מתחכמת אז אני אבחר בזו כי זה שאלון מתחכם
לא הבנתי
אני צודק
את מהממת

אני רוצה לומר לך סוד

לך סוד
סקס

מאר עכינרכא

ישא/ק
נעאקכרי
יאשקרכי
איש/קג