תמונת המבחן

חידון החידונים

המבחן נוצר על ידי: שירה10290

שאלות מתקכמות

אתה יפה אני יפה ?

לא הבנתי
כן

אך אנשים קוראים לי

טום טום
מהממת
רויוי

נימעס לי אז תיבחרו בשאלה הראשונה

לא הבנתי
אני צודק
את מתחכמת אז אני אבחר בזו כי זה שאלון מתחכם
את מהממת

אני רוצה לומר לך סוד

סקס
לך סוד

מאר עכינרכא

יאשקרכי
נעאקכרי
איש/קג
ישא/ק