תמונת המבחן

חידון החידונים

שאלות מתקכמות

אתה יפה אני יפה ?

לא הבנתי
כן

אך אנשים קוראים לי

טום טום
רויוי
מהממת

נימעס לי אז תיבחרו בשאלה הראשונה

אני צודק
לא הבנתי
את מהממת
את מתחכמת אז אני אבחר בזו כי זה שאלון מתחכם

אני רוצה לומר לך סוד

סקס
לך סוד

מאר עכינרכא

איש/קג
ישא/ק
יאשקרכי
נעאקכרי