תמונת המבחן

חידון החידונים

שאלות מתקכמות

אתה יפה אני יפה ?

לא הבנתי
כן

אך אנשים קוראים לי

טום טום
מהממת
רויוי

נימעס לי אז תיבחרו בשאלה הראשונה

את מהממת
אני צודק
את מתחכמת אז אני אבחר בזו כי זה שאלון מתחכם
לא הבנתי

אני רוצה לומר לך סוד

לך סוד
סקס

מאר עכינרכא

איש/קג
יאשקרכי
נעאקכרי
ישא/ק