תמונת המבחן

qwqwad

qweasd

wrer

3
e

3

e
3

3

e
e
ee
e
ee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeee

ויוןחמןחמןוח
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ההההההההההההההההההה

הההההההההההההההה
הההההההההההההה
הההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההה

ההההההההההההההה
הההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

ההההההההההההה

ההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההה

ההההההההההההההההההההההההההההה

ההההההההההההה
הההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההה