תמונת המבחן

qwqwad

qweasd

wrer

e
3

3

3
e

3

e
e
ee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ee
e

eeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeee
ויוןחמןחמןוח
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ההההההההההההההההההה

הההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההה
הההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההה

ההההההההההההה

ההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההה

ההההההההההההההההההההההההההההה

ההההההההההההה
הההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההההההההה

ההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההה