תמונת המבחן

qwqwad

qweasd

wrer

e
3

3

3
e

3

ee
e
ee
e
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
e

eeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ויוןחמןחמןוח
eeeeeeeeeeeeeee

ההההההההההההההההההה

הההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההה
הההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההה
הההההההההההההההההה
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

ההההההההההההה

ההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההה

ההההההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההה
ההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההההההההה

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההההההההה
ההההההההההההההההה