תמונת המבחן

בואו

על כמה אנשים מוזרים

אתה פרה?

זה שעלה מוזרה
לא
זה שעלה מטרידה
כן
אני משועמם
לא ידוע

האם התשובה הקודמת הייתה נכונה?

בחרתי כן!
בחרתי לא
בחרתי זה שעלה מטרידה

איש קטן אלך ושמו

חנה הגננת
הדבורה סיגלית
בית הספר המוזר
חנונים
רותי המעצבנת
רועי

שלום??????

קשת
שי וגיא
לימצוא פתק שמוביל לנקודת סיום
טילטיל

כמה אתה חושב שהצלחתה?

50
75
0
100-
100
99