תמונת המבחן

בואו

על כמה אנשים מוזרים

אתה פרה?

לא
לא ידוע
זה שעלה מוזרה
כן
אני משועמם
זה שעלה מטרידה

האם התשובה הקודמת הייתה נכונה?

בחרתי לא
בחרתי כן!
בחרתי זה שעלה מטרידה

איש קטן אלך ושמו

רותי המעצבנת
רועי
בית הספר המוזר
חנה הגננת
חנונים
הדבורה סיגלית

שלום??????

קשת
טילטיל
שי וגיא
לימצוא פתק שמוביל לנקודת סיום

כמה אתה חושב שהצלחתה?

100-
50
75
100
0
99