תמונת המבחן

בואו

המבחן נוצר על ידי: שגיא123321

על כמה אנשים מוזרים

אתה פרה?

לא ידוע
זה שעלה מטרידה
אני משועמם
לא
כן
זה שעלה מוזרה

האם התשובה הקודמת הייתה נכונה?

בחרתי כן!
בחרתי לא
בחרתי זה שעלה מטרידה

איש קטן אלך ושמו

רועי
בית הספר המוזר
הדבורה סיגלית
רותי המעצבנת
חנה הגננת
חנונים

שלום??????

שי וגיא
קשת
טילטיל
לימצוא פתק שמוביל לנקודת סיום

כמה אתה חושב שהצלחתה?

75
100-
50
0
99
100