תמונת המבחן

בואו

המבחן נוצר על ידי: שגיא123321

על כמה אנשים מוזרים

אתה פרה?

זה שעלה מטרידה
אני משועמם
לא ידוע
זה שעלה מוזרה
כן
לא

האם התשובה הקודמת הייתה נכונה?

בחרתי לא
בחרתי זה שעלה מטרידה
בחרתי כן!

איש קטן אלך ושמו

רועי
רותי המעצבנת
חנה הגננת
בית הספר המוזר
הדבורה סיגלית
חנונים

שלום??????

קשת
שי וגיא
טילטיל
לימצוא פתק שמוביל לנקודת סיום

כמה אתה חושב שהצלחתה?

99
100
50
100-
0
75