תמונת המבחן

בואו

על כמה אנשים מוזרים

אתה פרה?

לא ידוע
זה שעלה מטרידה
אני משועמם
זה שעלה מוזרה
כן
לא

האם התשובה הקודמת הייתה נכונה?

בחרתי לא
בחרתי זה שעלה מטרידה
בחרתי כן!

איש קטן אלך ושמו

רועי
הדבורה סיגלית
רותי המעצבנת
חנונים
חנה הגננת
בית הספר המוזר

שלום??????

קשת
שי וגיא
לימצוא פתק שמוביל לנקודת סיום
טילטיל

כמה אתה חושב שהצלחתה?

75
50
100-
100
99
0