תמונת המבחן

בואו

על כמה אנשים מוזרים

אתה פרה?

כן
זה שעלה מטרידה
אני משועמם
זה שעלה מוזרה
לא ידוע
לא

האם התשובה הקודמת הייתה נכונה?

בחרתי כן!
בחרתי לא
בחרתי זה שעלה מטרידה

איש קטן אלך ושמו

רותי המעצבנת
חנה הגננת
הדבורה סיגלית
רועי
בית הספר המוזר
חנונים

שלום??????

טילטיל
שי וגיא
לימצוא פתק שמוביל לנקודת סיום
קשת

כמה אתה חושב שהצלחתה?

100-
0
75
99
100
50