תמונת המבחן

אנגלית לכיתות ג'- ד'

נראה עם אתם יודעים אנגלית

cot=

חתול
נמר
כלב

tvgr=

נמר
דלת
אבטיח

dog

זנב
ארנבת
כלב

snvvk=

מחברת
כדור
נחש

ddv

אמא
אח
אבא