תמונת המבחן

חיבור עד 10- חשבון

מתאים ללמידת חיבור התחלתי. תוצאות התרגיל מוגבלות ל-10

1+1

1
2
3
0

1+2

2
3
4
1

1+3

3
1
5
4

1+4

5
6
4
1

1+5

4
5
6
9

1+6

5
7
6
8

1+7

9
8
7
5

1+8

8
10
9
7

1+9

10
7
8
9

2+2

4
3
5
2