תמונת המבחן

אוריה הסינית

המבחן נוצר על ידי: אני אוהב אותך

אוריה סינית

אוריה סינית

כן
בוודאי

אוריהההההה קופ הה

לא מצחיק אבל כן
חחח כן
לא
עצוב שזה כן

חכמה

לא
לא
לא
לא

יש לנועם אטיאס אף גדול ומכוער ?

לא
לא

ט

חאכ
וטעגו