תמונת המבחן

אוריה הסינית

אוריה סינית

אוריה סינית

כן
בוודאי

אוריהההההה קופ הה

לא מצחיק אבל כן
עצוב שזה כן
לא
חחח כן

חכמה

לא
לא
לא
לא

יש לנועם אטיאס אף גדול ומכוער ?

לא
לא

ט

חאכ
וטעגו