תמונת המבחן

אוריה הסינית

המבחן נוצר על ידי: אני אוהב אותך

אוריה סינית

אוריה סינית

כן
בוודאי

אוריהההההה קופ הה

עצוב שזה כן
לא מצחיק אבל כן
לא
חחח כן

חכמה

לא
לא
לא
לא

יש לנועם אטיאס אף גדול ומכוער ?

לא
לא

ט

חאכ
וטעגו