תמונת המבחן

ככנה סאלי

המבחן נוצר על ידי: אני אוהב אותך

קשה קשה קשה

שפרה אוהבת את נועם

לא לא לא
היא חושבת אבל היא עושה עליה חרם בסתר
כן

נועם אטיאס מלכה ?

כן נכן כן נכון נכון שבוודאי אבל לא בטוח
כן
לא

נועם חולת נפש

כן
כן
אין אפשרות אחרת כןןןן

לנועם יש אף גדול ולא יפה ביכלל?

כן אבל רק בראש של רז באמיתתי לא
כן
כן אולי אולי

נהיה חולה נפש מי שעשה תמיבחן?

לא
רק עם זאת ננועם אטיאס
כן