תמונת המבחן

ככנה סאלי

קשה קשה קשה

שפרה אוהבת את נועם

היא חושבת אבל היא עושה עליה חרם בסתר
כן
לא לא לא

נועם אטיאס מלכה ?

כן
לא
כן נכן כן נכון נכון שבוודאי אבל לא בטוח

נועם חולת נפש

כן
אין אפשרות אחרת כןןןן
כן

לנועם יש אף גדול ולא יפה ביכלל?

כן אולי אולי
כן אבל רק בראש של רז באמיתתי לא
כן

נהיה חולה נפש מי שעשה תמיבחן?

רק עם זאת ננועם אטיאס
כן
לא