תמונת המבחן

ילדים גדולים

רק ילדים גדולים

האם אני מעצבנת

לא יודעת
כן
לא
ברור שלא

האם אחותי מעצבנת

ברור שכן
לא
כן
לא יודעת

האם אני חכמה

לא
כן
לא יודעת
ברור שלא

האם אני יפה

לא יודעת
כן
לא
ברור שכן

זה שאלה 4

לא יודעת
כן
לא
ברור שלא

האם אני מבינה באופנה

לא
כן
ברור שכן
לא יודעת

האם זה שאלה מספר 5

לא
כן
לא יודעת
ברור שלא