תמונת המבחן

(מה הקשר?

מה הקשרים בין 2הדברים

מה הקשר בין ........ רדיו - ים

ים כי יש תכנות רדיו ליד הים כי האנשים באים לים אז שיהיו להם מלא מאזינים
כלום
גלי רדיו גלים יש בים וישגלי רדיו שמגעים לאותו אות לרדיו שלנו

מה הקשר בין תוכנית ויד

כלום
בתוכניות יש ידים
מה??

מה הקשר בין... שושנית ואלמוגים

שוניות אלמוגים
אין כי כלום
7

מה הקשר המצחיק הזה.. נעליים-מסריח

נעליים עושות ריחחחח מסריייח
גרבייים מסרייחות
ריייחחח

היה כיף

ללחאא
כן כבר קישרתי קשרים
קשר