תמונת המבחן

(מה הקשר?

מה הקשרים בין 2הדברים

מה הקשר בין ........ רדיו - ים

גלי רדיו גלים יש בים וישגלי רדיו שמגעים לאותו אות לרדיו שלנו
ים כי יש תכנות רדיו ליד הים כי האנשים באים לים אז שיהיו להם מלא מאזינים
כלום

מה הקשר בין תוכנית ויד

מה??
כלום
בתוכניות יש ידים

מה הקשר בין... שושנית ואלמוגים

שוניות אלמוגים
אין כי כלום
7

מה הקשר המצחיק הזה.. נעליים-מסריח

נעליים עושות ריחחחח מסריייח
ריייחחח
גרבייים מסרייחות

היה כיף

ללחאא
כן כבר קישרתי קשרים
קשר