תמונת המבחן

(מה הקשר?

מה הקשרים בין 2הדברים

מה הקשר בין ........ רדיו - ים

גלי רדיו גלים יש בים וישגלי רדיו שמגעים לאותו אות לרדיו שלנו
ים כי יש תכנות רדיו ליד הים כי האנשים באים לים אז שיהיו להם מלא מאזינים
כלום

מה הקשר בין תוכנית ויד

מה??
בתוכניות יש ידים
כלום

מה הקשר בין... שושנית ואלמוגים

שוניות אלמוגים
7
אין כי כלום

מה הקשר המצחיק הזה.. נעליים-מסריח

גרבייים מסרייחות
ריייחחח
נעליים עושות ריחחחח מסריייח

היה כיף

קשר
כן כבר קישרתי קשרים
ללחאא