תמונת המבחן

נחשים

נחשים

נתחיל מנחשים מה המשקל של זעמן שחור עשוי להגיע בישראל

1קג
5קג
4קג
2קג

מה האורך זעמן שחור עשוי להגיע בישראל

מטר2.6
מטר4.5
מטר3.6
מטר3
מטר2.5
מטר9.2

איזה גובה עין חתול חברבר

60 סמ
70סמ
1מטר

אם או ער בלילה

כן
לא

עין חתול אפור אורכו המרבי עד

100סמ
150סמ
70 סמ