תמונת המבחן

מה נכון

מה אתה ?

מה אתה

חמור
חמור
פרה

מה אתה

פרה
פרה
פרה
חמור

מה אתה

יפה
מכוער
יפה
מושך

מה אתה

מדליק
חמור
מדהים
סקסי

מה אתה

יפה
מושך
חמור