תמונת המבחן

מה?

מטומטם

מה נכון

אני נכון
אני נכון
אני נכון
אני נכון
אני נכון
אני נכון

מה טוב?

אני טוב
אני טוב
אני טוב
אני טוב
אני טוב

מה יפה?

אני יפה
אני יפה
אני יפה
אני יפה

מה אתה?

דביל
כל התשובות נכונות
מטומטם
חמור

1 או 2 ?

2
1

איך היה החידון

לא כיף
כיף, ממש אהבתי אותו!!!
אין לי תשובה
מטומטם