תמונת המבחן

חשבון לכיתה ה

שאלות חשבוניות

מה הממוצע של 4 7 8 ו9??

8
7
7.5
6

איזה כאשר מכפילים אותו בעצמו ומחברים את הספרות של התוצאה יוצא אותו מספר?

9
8
11
6

x+x=x, מהו x?

41
1
10
7

כמה זה 6 בחזקת 3?

216
153
302
157

כמה זה 4 בריבוע?

951
16
430
567