תמונת המבחן

ה-מבחן

אחלה בחלה של מבחן

קל

קול
קליל
קליללל
קליללללל

בורגול

דלישס
מצויין
אקסלנט
מומטז

ברוקולי

אחותי
הכי הכי
טעים לי
הכי אחי

הלורד

סניור
סנדוויץ
שר
בורקוביץ

השאלון

לא הבנתי
בינוני
אחלה
די קול