תמונת המבחן

מבחן באנגלית

מבחן למתחילי אנגלית

איך ניראת האות בי

k
b
t
d
z
n

מה הן אותיות הנקוד?

A I O E U
N M J H
F H M F D
Y T G H

איך כותבים באנגלית בננה

Banana
Bananae

איך כותבים מים

Watert
Water
Watere

איך כותבים 55

Five
Five
Fivגe