תמונת המבחן

מתי כוכבי גאליס נולדו קשה

שאלות על הכוכבים ועל גאליס

אליאנה תדהר נולדה בשנת

1999
1990
1992
1994
1991
1993

תובל שפיר נולד בשנת

1991
1990
1993
1999
1995
1994

דניאל מורשת נולד בשנת

1990
1994
1993
1991

שירן סנדל נולדה בשנת

1996
1992
1987
1991

דניאל גד נולד בשנת

1991
1985
1990
1997

נווה צור נולד בשנת

1992
1995
1990
1993