תמונת המבחן

מבחן בחשבון לכיתה ב

מבחן חשבון בסיסי לכיתה ב , חיבור וחיסור

40+15

54
55
12
45

4+12

18
16
14
17

50-12

36
38
35

16+16

32
41
42
22

51+15

66
60
61
65
64