תמונת המבחן

חופש SVבית ספר

היי רציתי לדעת עם אתם אוהבים את בית הספר או לא אז זהו ביי

האם תרצה לחזור לבית הספר?

לא ממש לא מי אוהבאוהבת את בית הספר
אני אוהבאוהבת את בית הספר

האם אי פעם השעו אותך?

כן
בחיים לא

אני חושב שבית הספר חשוב?

ברור זה קובע לי את כול החיים!!!!!!!!!!!!!
לא בחיים, לא חשבתי כזה דבר וגם לא אחשוב!!!!!!!!!!
טיפה.

יש לך לימודים בחופש?

ברור! בשביל להיות מוכנה לשנה הבאה
לא החופש בשבלי זה לא לילמוד אלה לנוח מהלמידה

נהנים בחופש הגדול

לא! רוצה לחזור
כן! אין חופש בלי חברים