תמונת המבחן

מבחן בחשבון לכיתה א

מבחן בחשבון לכיתה א , חיבור וחיסור בסיסי

1+1

5
2
3
4

5+5

5
10
1
7
6

5+0

0
5
4

5-1

2
3
4
2

2+3

0
4
5
6