תמונת המבחן

ידה קללעי

ידה קללעי

מע אוסה מחשבון

כלום
מחרבש
גורם שהמורה תצעק עלינו
מסחקים בו מיסחכים

מע עושה כלב

אוכל
עושה פלוצים
נובח
פיפי
נושח בתחת
קקי

מע התשובה הנכונה של השאלה הזאת?

ב
ג
ה
א

מע קורה כשמדליקים את האור בחדר

האור נדלק
האור נדלק
האור נדלק
האור נדלק

מה עושה מחשב

מחשב.
מחשב