תמונת המבחן

מבחן לכיתה א' - זוגי או אי זוגי?

מבחן בחשבון לכיתה א' - סמנו האם המספר זוגי או אי זוגי.

המספר 2

אי זוגי
זוגי

המספר 3

זוגי
אי זוגי

המספר 5

זוגי
אי זוגי

המספר 6

אי זוגי
זוגי

המספר 9

אי זוגי
זוגי

המספר 4

אי זוגי
זוגי