תמונת המבחן

מבחן לכיתה א' - מה גדול מ10?

מבחן בחשבון לכיתה א' - סמנו אם המספר גדול/קטן מ10 או שווה ל10.

10+1

גדול מ10
קטן מ10
שווה ל10

2+3

קטן מ10
גדול מ10
שווה ל10

6+3

גדול מ10
שווה ל10
קטן מ10

5+4

שווה ל10
גדול מ10
קטן מ10

9+2

שווה ל10
קטן מ10
גדול מ10

6+7

שווה ל10
גדול מ10
קטן מ10

5+5

שווה ל10
קטן מ10
גדול מ10