תמונת המבחן

חשבון

המבחן נוצר על ידי: נהוראי פלצי

לומדים לוח כפל