תמונת המבחן

איות מילים באנגלית

המבחן נוצר על ידי: אנהויק

המבחן מלמד על איות מילים נכונה באנגלית