תמונת המבחן

החממה

המבחן נוצר על ידי: מילקי232

במבחן היה שאלות על החממה