תמונת המבחן

מבחן במתמטיקה לכיתה ה .

המבחן נוצר על ידי: אנה יודעת הכל

בעצם המבחן הזה הוא לכיתה ה והוא במתמטיקה . ומי שמקבל 100 גאונ/ה. [ לא להשתמש במחשבון ]