תמונת המבחן

חשבון

לענות על התשובות הנכונות.

=2+1

3
1

=6-3

3
6

=10+5

15
4
10

=1-1

80
100
0
55555555

איך היה המבחן

בינוני
לא טוב
הכי טוב שהיה לי