תמונת המבחן

נענתם

כיףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף

אתם

חמודים
יפים
חרות
בני זונה

מה אבנתם מה השעלה הכודמת

מתוכים
שאתם כלבות
חמודים
שאתם חולרות

אך היה

כיף
כיף של חולרות

אתם מתוכים

כן
לא

להיתראהיות

הי כיף
אתם חולרות