תמונת המבחן

אני

שאלות על עצמכם

אני מדהים?

לא
כן

אני חכם אחריי שאמרתי שאני מדהים?

כן ברוררררררררר
לא

אני חתיך?

אני גם חתיך וגם מלך!
כן

המילה האהובה עליי?(כשמאשימים )

אני
אתה

מה אני אוהב לענות לשאלה הזאת?מה קורה?

בסדר
סבבה