תמונת המבחן

האם אתם מוכנים לבית הספר?

במבחן זה תבדקו האם אתם מוכנים לבית הספר כמובן שכל התשובות נכונות כי כל ילד שונה אבל התשובות הם מה שנקרא ה-"תלמיד המושלם" אז.... בהצלחה!

האם קנית את כל הציוד?

לא
כן
חלק

האם אתה מוכן להתחייבות ארוכת שנים?

כן
לחלק מהמקצועות
לא

האם יהיה בן-אדם שיעשה איתך את שיעורי הבית לאחר הלימודים?

כן
בחלק מהימים
לא

האם אתה רוצה ללמוד?

כן,חלק מהמקצועות
לא
כן

האם יש לכם זמן אחרי הלימודים לעשות שיעורי בית?

בחלק מן הימים
לא
כן