תמונת המבחן

האם אתם דבילים?

אתם דבילים

האם אתם דבילים?

בטח
נכון
ברור
כן

האם אתם דבילים?

נכון
ברור
בטח
כן

האם אתם דבילים?

נכון
כן
ברור
בטח

האם אתם דבילים?

ברור
כן
נכון
בטח

האם אתם דבילים?

ברור
בטח
נכון
כן