תמונת המבחן

חשבון

כפל ואוד ופחות

האים אתה אוהב חשבון

ממש לא
איזו מין שאלה
ברור
ככה ככה

אתה לומד בחופש

כן כן כן
ממש לא
כן
לא

כמה זה 2-6

לא יודאה
אי אפשר
20
אין לי תשובה

אתה חושב שאת טוב

כן כן כן כן כן
לאאא
ממש לא
ברור

נהנתה

אני אדין חושב
ממש לא
ברור