תמונת המבחן

מבחן לכיתה ה' - תרגום

מבחן קצר באנגלית לכיתה ה' בנושא תרגום.

when is your birthday?

מתי יום ההולדת שלה?
מתי היום הולדת?
מה עושים ביום ההולדת שלך?
מתי יום ההולדת שלך?

what is the time?

מתי יום ההולדת שלך?
מה השעה?
מה בדיוק השעה עכשיו?
מתי אוכלים?

what is your name?

מה השם שלהם?
מה השם שלו?
מה השם שלה?
מה השם שלך?

How old are you?

בן כמה אתה?
כל התשובות נכונות
מה הגיל שלך?

do you know where is he?

אתה יודע איפה היא?
אתה יודע איפה הם?
מה אתה יודע?
אתה יודע איפה הוא?