תמונת המבחן

מבחן לכיתה ה' - מילים נרדפות

מבחן קצר בעברית לכיתה ה' בנושא מילים נרדפות.

הזילה דמעה זה גם:

האזינה
בכתה
עייפה
צרחה

השליך זה גם:

בכה
קרוב
האזין
זרק

סמוך זה גם:

קרוב
עייף
זקן
קשיש

קשיש זה גם:

שמש
עייף
זקן
לבנה

לבנה זה גם:

חמה
עייפות
ירח
שמש