תמונת המבחן

מבחן לכיתה ה' - חיבור וחיסור שברים עשרוניים

מבחן קצר בחשבון לכיתה ה' בנושא חיבור וחיסור של שברים עשרוניים.

0.4+0.2=

0.6
0.7
0.8
0.5

1.1+0.9=

1.8
2
1
0.5

4.8+8.9=

13.5
12.5
12.7
13.7

0.7-0.2=

0.4
0.5
0.7
0.6

9.3-4.9=

4
9
4.5
4.4