תמונת המבחן

מבחן לכיתה ה' - ממוצע

מבחן קצר בחשבון לכיתה ה' בנושא הממוצע.

1, 1, 1

4
1
2
3

1, 2, 3

2
3
4
1

40, 2, 0

21
10
11
14

3, 0, 8, 1

3
4
1
2

22, 23, 5, 40, 5, 4

16.5
16
10
20.5