תמונת המבחן

מבחן לכיתה ד' - מילות יחס

מבחן קצר בעברית לכיתה ד' בנושא מילות יחס, השלימו איזה מילה צריכה לבוא במקום הx.

פתחתי x הארון

על
מ
עם
את

הצלחת x השולחן

את
על
מ
עם

הלכתי x דני לטייל.

על
את
מ
עם

דני רוצה לחזור xהעבודה לבית

עם
את
מ
על

אהבנו x הסרט

מ
על
את
עם