תמונת המבחן

מבחן לכיתה ד' - פועל לפי גוף וזמן

מבחן קצר בעברית לכיתה ד' בנושא פועל לפי גוף וזמן.

רקדנו

אתם
הם
אנחנו
אני

תשחקי

אני
היא
את
אנחנו

יקפוץ

היא
הוא
הם
אני

מיהרתי

עבר
עתיד

אתלבש

עבר
עתיד