תמונת המבחן

מבחן לכיתה ד' - חילוק ללא שארית

מבחן קצר לכיתה ד' בחשבון בנושא חילוק ללא שארית.

84:12

7
8
9

66:33

3
2
4

80:16

7
6
5

98:14

7
4
6

90:9

11
9
10