תמונת המבחן

מבחן לכיתה ד' - מצבי צבירה

מבחן קצר לכיתה ד' במדעים בנושא מצבי צבירה.

פחם הוא:

מוצק
נוזל
גז

שמן הוא:

גז
נוזל
מוצק

גז בישול

גז
מוצק
נוזל

כדי להפוך מים לאדי מים צריך לקרר את המים.

לא משפט
נכון

חומר מוצק יכול לזרום

לא נכון
נכון