שאלונים

תמונת השאלון

קמע כרנפים התא

למא טרנגל אודו

פבבבבבבפפפפפפפבבפב
קחה
שלוישים וסס
יש על זה פרק של התשובה

ןומיכהכם

גדאטיאכטמןן5565
מה היתה השאלה?
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפבפבפבג -בפבבפ 9בפב 0ב9ו987פפפפפבבבבבבבבבבבבב
נט4ט4ןל6ט648נ6מצ649 מט8צ

קמא כרנפים עתע

2
לךלךלךלךלךלךלךלךלך
שלושים ושש שדים משושים
1
                        השאלונים באתר נבנים על ידי גולשי האתר , במידה וראיתם שאלון בעייתי אנא דווחו עליו ונסירו
דיווח על שאלון בעייתי‏‏